TNO levert kennis aan over het gebruik van fysiologische signalen voor bio-feedback toepassingen en ondersteunt de betrokkenen bij de ontwikkeling van een systeem dat op basis van fysiologische signalen multi-sensorische belevingsprogramma’s aanstuurt.

TECHNOLOGIECLUSTER TNO X SENSIKS

TC Multi Sensorische Interactieve Belevingscabine (SENSORY REALITY POD)

KORTE SAMENVATTING VAN HET KENNISOVERDRACHTPROJECT

Multi-sensorische en interactieve belevingscabines’ zijn een product-innovatiestap waarin de krachten van een aantal high-tech MKBs gebundeld worden. Het overdragen van kennis en kunde bij het oplossen van technisch vraagstukken is van kritisch belang om deze ontwikkeling te laten slagen. TNO levert kennis aan over het gebruik van fysiologische signalen voor bio-feedback toepassingen en ondersteunt de betrokkenen bij de ontwikkeling van een systeem dat op basis van fysiologische signalen multi-sensorische belevingsprogramma’s aanstuurt.

Kernpunten hierbij zijn: a. multi-sensorisch: de beleving in de warmte cabine (SENSORY REALITY POD) wordt verrijkt met bijv. beelden, geluiden, wind, tactiele stimulatie, geuren, etc. Dit maakt het mogelijk om belevingsprogramma’s af te spelen (bijv. een belevingsprogramma ‘strand’ of ‘bos’); b. modulair: de cabines worden niet alleen met CNC freestechnieken op maat gemaakt maar zijn volledig modulair. Dit maakt het mogelijk om (naar wens of als toekomstige uitbreiding) panelen in de POD te vervangen door belevingspanelen met bijv. speakers, windgenerator, geurdispenser, etc.; c. interactief: de belevingsprogramma’s kunnen aangestuurd worden met (of reageren op) fysiologische signalen van de gebruiker (bio-feedback) zoals hartslag, ademhaling, huidgeleiding en evt. hersensignalen.

Hiermee ontstaat de mogelijkheid om belevingsprogramma’s bijv. optimaal stress-reducerend te maken. Nu er reeds een eerste proefopstelling is gemaakt, bestaat er bij betrokken MKB-ers grote behoefte aan ondersteuning op technisch-wetenschappelijk vlak bij de ontwikkeling van een bio-feedback systeem op basis van fysiologische signalen, en bij het ontwikkelen van effectieve multisensorische belevingsprogramma’s.

KORTE SAMENVATTING VAN HET KENNISOVERDRACHTPROJECT

Het verrijken van de individuele ervaring staat centraal. Daartoe heeft SENSIKS. de handen ineengeslagen met andere high-tech MKB ondernemingen om de interactieve belevingscabine te ontwikkelen


Het consortium vraag zich bijvoorbeeld af welke aspecten van een bosomgeving essentieel zijn voor het opwekken van een realistische boservaring. Zijn dat mineralen in de lucht? Specifieke eigenschappen van het zonlicht (spectrum) dat een sensorische ervaring geeft? Draagt het geluid van de wind door de bladeren bij? En welke frequenties van tonen zijn dan van belang? En hoe kun je de input van de verschillende zintuigen optimaal op elkaar afstemmen zodat de hersenen daadwerkelijk overtuigd raken dat je in het bos bent en je dus ook het gevoel krijgt dat je echt in het bos aanwezig bent? Is visuele input voldoende of neemt het lichaam ook op via de huid? In hoeverre draagt geur bij aan de beleving? En hoe meten we of het beoogd bos effect bereikt wordt en in welke mate het dan overeenkomt met een echte boservaring?

De bedoeling van het consortium is om de volgende sensorische stimuli aan te bieden in de interactieve belevingscabine:

Daarbij is het streven om in eerste instantie de volgende ervaringen te kunnen aanbieden:

Deze belevingen kunnen voorzien in de uiteenlopende behoeften van diverse doelgroepen. Verder kunnen gebruikers ook zelf belevingen programmeren en deze vervolgens met andere gebruikers delen via de cloud.

Specifieke vraagstukken waar in dit technologiecluster aan gaat werken is kennisoverdracht over:

Deze belevingen kunnen voorzien in de uiteenlopende behoeften van diverse doelgroepen. Verder kunnen gebruikers ook zelf belevingen programmeren en deze vervolgens met andere gebruikers delen via de cloud.

Specifieke vraagstukken waar in dit technologiecluster aan gaat werken is kennisoverdracht over:

Multi-sensorische waarneming: hoe ontwikkel je effectieve belevingsprogramma’s (hoe zorg je ervoor dat er een gewenste en consistente beleving ontstaat, m.a.w. dat de verschillende sensorische modaliteiten met elkaar en met een gegeven beleving in overeenstemming zijn).

Biofeedback: welke fysiologische parameters zijn relevant, hoe kun je die meten, en hoe kun je de metingen vertalen naar de juiste parameters (bijv. hartslag en huidweerstand vertalen naar stress niveau) voor de verschillende sensorische modaliteiten (bijv. temperatuur, beeld, geluid, geur).

Door uitvoering van het Technologiecluster leren de deelnemers:

Het overdragen van kennis van de relevante sensorische stimuli van het toepassingsdomein voor het interactieve saunaconcept.

BESCHIKBARE KENNIS

2.1 Stand van de kennis op dit gebied

Wat is de over te dragen kennis, ligt er voldoende kennis op de plank om te voldoen aan de onder 1. benoemde kennisbehoefte van het MKB? Het is de bedoeling dat het voor het MKB om nieuwe kennis gaat, die bij TNO “op de plank” ligt. In welk kader is de kennis bij TNO ontwikkeld (cofinancieringsproject(en), EU-project(en), opdracht(en) e.d.)? Hoe uniek is de TNO kennis, of is die ook elders beschikbaar? Om consultants e.d. geen valse concurrentie aan te doen moet sprake zijn onderscheidende TNO kennis. Maak dat duidelijk.

Induceren emoties

TNO heeft recentelijk een model ontwikkeld dat het verband beschrijft tussen de emotionele respons van een waarnemer en de verschillende sensorische eigenschappen van een omgeving [1]. Belangrijke aspecten in dit model zijn

TNO heeft ervaring met het induceren van emoties en belevingen d.m.v. stimuli in verschillende sensorische modaliteiten:

Het meten van emoties

TNO heeft veel ervaring met het bepalen van de cognitieve belasting [12-14] en emotionele [15] toestand van personen op basis van fysiologische metingen. Bovendien zijn wij als enige in staat dergelijke metingen ook buiten het laboratorium te doen in ongecontroleerde dagelijkse omgevingen. Zo kunnen we bijvoorbeeld door het classificeren van fysiologische signalen vaststellen of iemand een emotionele of niet-emotionele passage in een boek aan het lezen is [16], en of iemand kip of meelwormen aangeboden krijgt om te koken [17].

NEUROFEEDBACK

TNO heeft ervaring met

Multi-sensorische stimuli voor health en wellbeing

We weten hoe audio-tactiele stimulering kan bijdragen aan gezondheid en well-being [22] We hebben recentelijk aangetoond dat Virtual Reality in combinatie met bio-neuro feedback een effectief hulpmiddel kan zijn bij PTSD therapie [23].

Virtuele Omgevingen en Gaming

TNO heeft ervaring met het toepassen van geluid [10, 24], lichtniveaus [5, 6], dynamiek [10, 24] en geur [25] in virtuele omgevingen om de emotionele respons van gebruikers te beïnvloeden.

Meten van de emotionele beleving van (echte en virtuele) omgevingen

Development partners

Collaborations