Het Radboudumc wil voorop lopen in, of een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en daarbuiten.

RADBOUDUMC (RESHAPE CENTER) X SENSIKS

Het Radboudumc of voluit Radboud Universitair Medisch Centrum is een academisch ziekenhuis in Nijmegen en daarnaast de medische faculteit van de Radboud Universiteit. Het maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra.

Afhankelijk van de boodschap kunnen we video, websites, serious gaming of andere media inzetten. Zo zorgen we ervoor dat patiënten écht begrijpen wat ze moeten begrijpen. Als derde willen wij verschillende werelden bij elkaar brengen. Zodat we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren. ~ Lucien Engelen – Directeur van het REshape Center for Innovation van het Nijmeegse Radboudumc.

RADBOUD RESHAPE & INNOVATION CENTER

De zorgwereld verandert. De kosten in de gezondheidszorg dreigen onbeheersbaar te worden, er ontstaan prangende tekorten aan verzorgend personeel en de vraag naar zorg neemt de komende jaren alleen maar toe. Daarnaast neemt de zorgconsument een steeds actievere rol in het zorgproces. Hij is beter geïnformeerd, vraagt steeds meer om een persoonlijke benadering van de zorgverlener en eist meer zeggenschap over behandelingen.

Hierdoor verandert ook de communicatie met de zorgprofessionals. Dit veranderende systeem waarbij de patiënt, zijn omgeving en de zorgverleners samen het zorgverlenende team vormen, noemen we Participatory Healthcare. Oftewel Zorg 2.0.

De veranderende zorg maakt het nodig om op een andere manier te gaan werken. Daarom is het Radboud REshape & Innovation Center opgericht. Een van de belangrijkste speerpunten van het Radboud REshape & Innovation Center is de omslag van de traditionele gezondheidszorg naar Participatory Healthcare te stimuleren. Om deze omslag te bereiken, onderneemt het Radboud REshape & Innovation Center projecten in internationaal verband, doet onderzoek en verzorgt scholing voor zorgprofessionals.

Development partners

Collaborations