Philadelphia is een landelijke zorginstelling. Zij begeleiden mensen met een verstandelijke beperking. Samen met Sensiks gaan zij zich inzetten om hun ervaringswereld te vergroten, dingen te ontdekken en zelf mee te doen, en halen ze het beste uit zichzelf.

ZORGINSTELLING PHILADELPHIA X SENSIKS

Philadelphia wil er vanuit een christelijke visie aan bijdragen dat mensen met een verstandelijke beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk met verantwoordelijkheidsbesef, passie, aandacht en professionaliteit. We gaan uit van de mogelijkheden van iedere individuele cliënt als het gaat om zorg, wonen, werken, vrije tijd, dagbesteding en welzijn.

De ondersteuning die hun cliënten nodig hebben, is heel verschillend. Van een wekelijks gesprek tot 24-uurs intensieve zorg. Maar wat ze gemeen hebben, is eigenlijk nog belangrijker: het zijn mensen die net als wij allemaal gelukkig willen leven. Zelf keuzes maken en meedoen in de maatschappij; het is net zo belangrijk voor hen als voor ieder ander.

Philadelphia schrijft: “De technologische ontwikkelingen gaan in een razend tempo. Wij vinden het van groot belang op tijd in te springen op die ontwikkelingen omdat technologie de kwaliteit van leven, vrijheidsbeleving en zelfredzaamheid van mensen met een verstandelijke beperking sterk kunnen vergroten. Denk bijvoorbeeld aan slimme huizen die voorzien zijn van sensoren en biodynamische verlichting voor een beter dag/nachtritme. Maar ook aan structuurapps om het huishouden beter te organiseren of technologische toepassingen gericht op zintuigelijke prikkeling en beweging.”

Philadelphia ondersteunt ze op een manier waarbij ze samen onderweg gaan. Door hun ervaringswereld te vergroten, dingen te ontdekken en zelf mee te doen, halen ze het beste uit zichzelf. Met de samenwerking van Sensiks kunnen ze nieuwe belevingen en ervaringen toevoegen aan het zorgpakket om hun visie te ondersteunen.

Development partners

Collaborations